ภาพบรรยากาศ ตลาดสีเขียวสัญจร ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

Share: