ตลาดสีเขียว สัญจรและกิจกรรม เดือน มีนาคม 2563

กำหนดการตลาดสีเขียวและกิจกรรม เดือน มีนาคม 2563

     Sunday      Monday     Tuseday    Wednesday      Thursday        Friday      Saturday
1 2 3 4 5 6 7
8

9ตรวจPGS

 จ.ฉะเชิงเทรา

10 11 12 13 14
15 16 17 18 19

20

21

22 23 24 25 26บ.โอสถสภา จำกัด 6-15.00น. 27SCG งด 28
29 30 31 1 2 3 4

 

 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

ตรวจเยี่ยม PGS สมาชิก จังหวัด ฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 งด

SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รายชื่อผู้ออกร้าน บ. SCG 27 มีนาคม 63

 

บ.SCG ขอความร่วมมือร่วมรณรงค์ งดใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้า ให้ใช้ถุงกระดาษแทน

หรือเป็นถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้เท่านั้น

Share: