ตลาดสีเขียว สัญจร เดือน มกราคม 2563

กำหนดการตลาดสีเขียว เดือน มกราคม 2563

     Sunday      Monday     Tuseday    Wednesday      Thursday        Friday      Saturday
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 SCG  

วันพุธที่ 28 - พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2563

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

มีร้านในเครือข่ายร่วมสัญจรดังนี้

1​ พรพรรณไม้​                  2​ สวนผักดาดฟ้า

3​ Hanada.​                   4​ บริงเวล

5​ พรรณชาติ​                   6​ Hug

7.ละเมียด​                      8​ Nunt.products

9​ น้ำหอมจำปี                 10.​ BIJA

11.ธารา​                       12​ AYADA

13.MAKA.​                   14.​งามจั้ดนัก

ข้างล่างหน้าบันได​ เน้นอาหาร​ ของกินเล่น​ 

1​ Brownrice.​               2.Mini Me

3.อ่อนหวาน​                   4​ ป้าเยาว์​ขนมไทย

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

มี 10 ร้าน รายชื่อจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Share: