โรงเรียนต้นแบบหัวใจสีเขียว โรงเรียนทอรัก โครงการตลาดสีเขียวสร้างเสริมผู้บริโภค สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน

โรงเรียนต้นแบบหัวใจสีเขียว โรงเรียนทอรัก หนึ่งในโครงการ"ตลาดสีเขียวสร้างเสริมผู้บริโภค สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน"

https://www.facebook.com/taurakschool/

เรียนรู้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ ทานผักผลไม้ผสมผสานไม่จำเจ ทำยาดมจากสมุนไพร ให้ผู้สูงอายุที่แสนรัก

Share: