กิจกรรมรักษ์โลก บ้านทุ่งลุงโก้กับโรงเรียนวัดทศทิศ

กิจกรรมรักษ์โลก บ้านทุ่งลุงโก้กับโรงเรียนวัดทศทิศ

กิจกรรม ทำปุ๋ยไม่กลับกอง จัดการขยะ เตาเผาขยะไร้ควัน ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ทั้งTripนี้เน้นแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste management)

https://www.youtube.com/watch?v=xYbJXFYA79E&t=16s

 

Share: