เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

งานตรวจเยี่ยมน้องใหม่ ของเครื่อข่ายตลาดสีเขียวตามมาตรฐานpgs ของเรา สวนพริกไทยหนูดี  น้ำมะปิ๊ดแรบบิทจันทร์  กะปิ กุ้งแห้ง กุ้งเลี้ยงธรรมชาติ บางชัน@หมุ่บ้านไร้แผ่นดิน จันทบุรี

Share: