ตักบาตร=บาป

ตักบาตร อาหารที่ไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของพระสงฆ์ ตักบาตรทุกวันได้บุญ..ไม่ทำบาป ไม่ใส่อาหารที่มีอาหารไขมันสุง หวานมาก เค็มจัด ผักเคมี ล้วนมีผลต่อสุขภาพพระสงฆ์อย่างมาก ปัจจุบันพระสงฆ์เป็นโรคมากจนเราไม่สนใจไม่ได้ 

https://www.youtube.com/watch?v=99dt7zwxOVI&t=2s

Share: