พาเที่ยวตลาดสุขใจ สามพราน นครปฐม

พาเที่ยวตลาดสุขใจ สามพราน นครปฐม ใกล้ๆกรุงเทพ

ตลาดที่เกษตรกรนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาจำหน่ายกันในราคาหน้าสวน 

พาไปเดินกันให้ทั่วตลาดเลย มีศูนย์เรียนรู้ให้ได้สนุกกับworkshopด้วย 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C-r8UylwFnM

Share: