ดอกจำปี ไม้ดอกไม้ประดับกลิ่นหอมเย้ายวน ใครได้กลิ่นเป็นต้องหลงใหล นิยมปลูกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นำมาใช้ในวันมงคลต่างๆ อาทิ ไหว้พระ สรงน้ำพระ หรือกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพ แต่ด้วยช่วงหลังมานี้ ดอกจำปีมีมากเกินความต้องการ เกษตรกรผู้ปลูกดอกจำปีจึงได้รับผลกระทบไปด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกจำปีหนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปลูกรายใหญ่ จึงได้คิดเพิ่มมูลค่าให้กับดอกจำปี ด้วยการกลั่นเป็นน้ำหอม

 เดิมทีเป็นกลุ่มอาชีพปลูกจำปีขายดอก มีสวนจำปีกว่าพันไร่ แต่นานเข้าจำนวนก็ลดลง อีกทั้งช่วงหลังเกิดสินค้าล้นตลาด ราคาขายไม่แน่นอน จนปี 2548 เหลือพื้นที่ปลูกจำปีประมาณ 5-6 ร้อยไร่จากสมาชิกจำนวนกว่า 30 คนในบริเวณหนองแขม และพื้นที่ใกล้เคียง

กระบวนการตรวจเยี่ยมผู้ผลิต ผู้ประกอบการเครือข่ายตลาดสีเขียวสัญจร ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แบ่งปันความรู้ ช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า เหมาะสมกับการดูแล เอาใจ
ใส่สุขภาพร่างกาย ท าให้ผู้บริโภคได้รับคุณภาพมาตรฐานที่มั่นใจในใช้สินค้าต่างๆ เกณฑ์มาตรฐานสินค้า
ได้ผ่านกระบวนการประชุมหารือก าหนดแนวทางมาตรฐานเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเครือข่ายฯ ใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติต่อไป
การตรวจเยี่ยม
ร้ำน น ้ำหอมจ ำปี -183 ซ.ต้นส้น ถ.เลียบ คลอง ภาษีเจริญฝังใต้ต.หนองเเขม อ.หนองเเขม จ.
กรุงเทพฯ
ผลิตภัณฑ์จ ำหน่ำย – น ้ามันหอมระเหยจ าปี, แชมพู, ครีมอาบน ้า, สบู่ฟักข้าว, สูบใสกลีเซอรีนน ้าผึ ้ง,
สมุนไพรไล่ยุงใบเตย, เกลือแช่เท้า
วัตถุดิบ – ดอกจ าปี, White Musk, Musk, Alcoho

https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_88535

ขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก Sentangsedtee

 

Share: