ผู้ผลิตจับมือผู้บริโภค เรียนรู้ กิน อยู่ รู้ ใช้ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เยี่ยมชม สวนผักดาดฟ้า @ ชั้น3 center one อนุเสาวรีย์ชัย

และร้านกรีนshop สวนเงินมีมา ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านสินค้ากรีน รวมกันอยู่ที่เดียว อยู่ตรงข้ามวัดราชบพิธ 

https://youtu.be/kGJH5XwlrH4

Share: