งานแสดงแผนงานและงานปีใหม่เครือข่ายตลาดสีเขียว

วันที่ 17มกราคม ที่ผ่านมา เครือข่ายตลาดสีเขียวได้จัดงานปีใหม่และแสดงแผนงานเป้าหมายร่วมกันของเครือข่ายตลาดสีเขียว โดยได้มีการเชิญวิทยากรจาก สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อเสวนาเรื่อง “ก้าว..สู่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ได้อย่างไร”

 ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังร่วมกันกำหนดเป้าหมายใน “โครงการตลาดสีเขียวสร้างเสริมผู้บริโภค สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน”ที่จะเกิดขึ้นในปี2563 นี้ด้วย...

Share: