PGS indyeko กับ cheewaherb

https://www.facebook.com/IndyEko/

เราจะสานความฝันของพี่ก้อย จุฑารัตน์ พยัคเลิศ ผลิตผ้าสีธรรมชาติที่มีคุณภาพ และ อนุรักษ์ธรรมชาติ
ร้านอินดี้อีโค่ พลัส นำภูมิปัญญาชาวบ้านพร้อมความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์สินค้าทำมือ พัฒนาวัตถุดิบ เทคนิคการย้อมสีและทอผ้าโดยชุมชน จ.แพร่
เนื้อผ้าใส่สบาย และไม่ร้อน ใช้เส้นใยจากผ้าฝ้ายพื้นเมืองที่ปลูกกันเอง ต้นห้อม ครามที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามรั้วบ้าน และป่าละเมาะในท้องถิ่น สีจาก เปลือกไม้ ใบไม้ รากไม้ และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งจะให้สีที่แตกต่างออกไป
เราขยายแหล่งผลิตวัตถุดิบ และการพัฒนาการผลิตสี ใช้ความรู้ทางการเกษตรฟื้นคืนการปลูกฝ้ายท้องถิ่นแบบอินทรีย์ รวมทั้งการอนุรักษ์กี่พื้นเมืองแบบสอด ให้ยังคงอยู่ รวมทั้งการจัดการระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยการปลูกผสมพืชอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน และการผลิตฝ้ายพื้นเมืองพันธุ์ต่าง ๆ
สินค้าทางร้านผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติตั้งแต่เนื้อผ้า เราให้เส้นใยธรรมชาติเช่น ฝ้าย ใยกัญชง ลินิน และอื่นๆ ผ่านกรรมวิธีพื้นบ้านตั้งแต่การเก็บ อีด ตี ปั่น และทอเป็นเส้นด้าย
ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ยาดม สมุนไพรช่วยระบบย่อยอาหารและขับถ่าย โดยแพทย์แผนไทย www.cheewaherb.com โทรสั่งสินค้าด่วน 092-752-2828 9:00 - 17:00 น. หยุดวันอังคาร
 
Share: