workshop display

ผ่านไปเรียบร้อยกับ workshop display เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำเสนอสินค้า ให้กับสมาชิกเครือข่ายตลาดสีเขียว ขอบพระคุณ อ.อู๊ดดี้ จาก ม.ศิลปากร ให้เกียรติมาเป็นวิทบากรในครั้งนี้ และขอบคุณ สสส. ที่สนับสนุนให้เกิด โครงการที่ดีเพื่อผู้ประกอบการและลูกค้า เครือข่ายตลาดสีเขียวของเราค่ะ ^ ^
Share: