Farm Visit เกษตรกรในโครงการตะกร้าปันผัก @สระแก้ว

 วันที่ 5 ต.ค. ตะกร้าปันผักจัดกิจกรรม Farm visit
ชวนสมาชิกผู้บริโภคที่รับผักและสมาชิกใหม่ที่กำลังจะรับผักไปเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกร
หนึ่งในสมาชิกผู้ผลิตของ moaที่จัดส่งผักเข้าสู่ตระกร้าปันผัก
ท่ามกลางฝนโปรยปรายเป็นระยะ ๆ ผู้บริโภคได้สัมผัสของจริง ๆ
ว่าการปลูกพืช ปลูกผักในหน้าฝนนั้นมันต้องผจญกับอะไรบ้าง
ระหว่างเราไปฝนก็ตกหนักล่วงหน้ามัซักพักแล้ว น้ำในแปลงผักบางแปลงเริ่มเอ่อล้นออกมา ... เก็บภาพบรยากาศมาฝาก
Share: