Dairy Home จุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

          คนเล็กคนน้อยที่เห็นความสำคัญของอาหารการกิน และกำลังเตาะแตะริเริ่ม ก้าวเดินเข้ามาเป็นผู้ประกอบการอาหาร ที่ปรุงด้วยความใส่ใจ และคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ กำลังค้นหาวิธีการสรรหาวัตถุดิบดีๆ ระดับ "อินทรีย์" หรือ "ออร์แกนิค" จากที่ต่างๆด้วยระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยมี คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น หรือ "คุณตั้ม" เจ้าของกิจการนมออร์แกนิคยี่ห้อ "แดรี่โฮม" บอกเล่าเรื่องราวการทำธุรกิจสีเขียว น่าสนใจหลายเรื่อง

          คุณตั้มได้พูดถึงแนวคิดการทำธุรกิจนมออร์แกนิคว่า คำนึงถึง 3 เรื่อง 1.Good ความดีเลิศืั้งคุณภาพ และรสชาติ 2.Clean สะอาดในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่เบื้องหน้ายันเบื้องหลัง ที่สุดยอดคือ กระบวนการผลิต ไม่มีของเสียเลย แม้แต่ขยะก็ขายเอาเงินมาสร้างพระ ศาลา ห้องเรียน และ 3.Fair รับซื้อนมดิบจากเกษตรกร ด้วยราคาที่เป็นธรรม ตามคุณภาพน้ำนม

          นอกจากการเรียนรู้แนวคิด และวิธีทำงานจากคุณตั้มแล้ว ยังมีแนวทางที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการรวมกลุ่มกันซื้อหาวัตถุดิบอินทรีย์ ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายกำลังต้องการ โดยอาจมีการรวบรวมความต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบร่วมกัน เพื่อให้ได้จำนวนที่คุ้มค่าในการจัดส่ง และมีการจัดการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ จากเส้นทางการขนส่งที่มีกันอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสีเขียว สามารถเข้าถึงวัตถุดิบอินทรีย์ได้มากขึ้น

          ติดตาม แดรี่โฮม ได้ที่ : www.dairyhome.co.th
Share: