ผู้ผลิต

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพม่า

  • 28 พฤษภาคม 2008

หลังจากพายุไซโคลนนาร์กิสถล่มประเทศพม่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตกว่า ๒๒,๐๐๐ คน และสูญหายไปอีกกว่า ๔๐,๐๐๐ คน แต่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้คนอย่างน้อย ๑๐๐,๐๐๐ คนที่สูญเสียไปกับพายุในครั้งนี้ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ และได้รับผลกระทบด้านอื่นอีกยังไม่สามารถประเมินได้ในขั้นต้นนี้ ขณะนี้ประชาชนในประเทศพม่ากำลังต้องการ ๑. อาหาร น้ำสะอาด ย...

อ่านต่อ

การทำอาหารเพื่อสุขภาพสูตรแห่งรักและกรุณา

  • 27 พฤษภาคม 2008

เสมสิกขาลัย-อาศรมวงศ์สนิท ขอเชิญท่านเข้าร่วมกินกรรมเล็กๆ ที่ทำให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าได้ตระหนักรู้ถึงพลังความสามารถเพื่อส่งผ่านความรักและปรารถนาดีให้กับตัวเองและครอบครัว กระบวนการ เข้าครัวกับแม่ แลกเปลี่ยนสูตรอาหารที่แม่สั่งสมประสบการณ์มานานปี สนทนาเรื่องราวชีวิตและความคิดเห็น เยียวยาจิตและกายด้วยสมาธิภาวนา สวดมนต์  ...

อ่านต่อ

แม่ปิงเกษตรกรรมธรรมชาติ

  • 16 พฤษภาคม 2008

        คุณสุจิต โนคำ เกษตรกรจากเชียงใหม่ ผู้หันมาพัฒนาจุลินทรีย์ DMO กับการรักษาสิ่งแวดล้อมกับการใช้ในครัวเรือน ที่สามารถนำเอาไปใช้ได้กับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด การซักล้าง การนำเอาวัสดุเหลือใช้ภายในครัวเรือนกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ...

อ่านต่อ

ดอกไม้หวาน

  • 09 เมษายน 2008

แนวคิดหลักของดอกไม้หวาน คือ การใช้วัตถุดิบที่ล้วนมาจากเกษตรอินทรีย์  ไม่มีการปรุงแต่งสี กลิ่นสังเคราะห์และสารกันบูดแต่อย่างใดเพื่อให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ที่สวย สด สะอาดปลอดภัยและให้คุณค่าทางโภชนาการ มีอะไรที่ดอกไม้หวาน นอกจากวุ้นสีสวยๆ ยังมีเจลลี่เพกตินรสผลไม้ต่างๆ เท่าที่จะหาได้ตามฤดูกาลของเกษตรอินทรีย์  และกลุ่มน้ำนม จากธัญพืชอินทรีย...

อ่านต่อ

อุดมชัย ฟาร์มไข่ไก่อินทรีย์

  • 09 เมษายน 2008

ฟาร์มไข่ไก่นี้ทำงานโดยยึดแนวทางเลี้ยงไก่ปล่อยตามธรรมชาติ ไม่ใส่สารเร่งสีแดง ฟักลูกไก่เอง ผสมอาหารเอง ตลอดเวลานั้นราคาไข่มีแต่ทรงกับทรุด มีการทุ่มตลาดขายถูกราวกับไม่มีต้นทุน เกษตรกรรายย่อยอยู่ไม่ได้ บ้างก็แปรรูปเป็นลูกเล้าของบริษัทใหญ่ ทางฟาร์มรอดมาได้เพราะไม่มีหนี้ เจอกับอุปสรรคอีกครั้งเมื่อน้องสะใภ้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง แล้วจากเราไปเพียงสามปีหลังจากนั...

อ่านต่อ

แดรี่โฮม

  • 09 เมษายน 2008

การเลี้ยงดูโคนมออร์กานิคเป็นอย่างไรนะ ที่ฟาร์มจะไม่ให้อาหารแม่โคมากเกินไปแต่จะเน้นการดูแลอารมณ์ของแม่โคให้มีความสุขความสบายใจ ให้แม่โคได้เดินแทะเล็มหญ้าอ่อนในทุ่งกว้างๆ หลบแดดร้อนนอนหลบพักไต้ต้นไม่ใหญ่ซึ่งตอนนี้มีนกมีกระรอกมาอยู่ด้วย มีบึงน้ำใสให้แม่โคดื่ม เราให้อาหารเสริมเพียงเล็กน้อยโดยเน้นไม่ให้มีสารผสมที่มาจากพืชและสัตว์ที่ได้จากกระบวนการตัดต่...

อ่านต่อ

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้

  • 09 เมษายน 2008

ปัจจุบันในฐานะคุณพ่อทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการและครูโรงเรียนสีเขียว เป็น Home School สำหรับลูกชายของตัวเองดำรงชีพอยู่ด้วยการทำสวน และการทำงานเพื่อสังคมควบคู่กันไป  เป็นผู้บุกเบิกตลาดสีเขียวและตลาด CSA ในเครือข่ายของเกษตรกร และองค์กรพัฒนาเอกชนในเกษตรทางเลือกของภาคใต้มาตั้งแต่ปี 2541 มาจนถึงปัจจุบันทางกลุ่มเองก็มีตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ใกล้กับมอ. ...

อ่านต่อ

ระบบสมาชิกผักประสานใจ (CSA)

  • 09 เมษายน 2008

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามาสู่ระบบ CSA เช่นในปัจจุบัน ในปี 2538 ได้ก่อตั้งโครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรกร และอนุรักษ์พันธ์พืช เป็นโครงการที่พยายามศึกษาค้นคว้าหาวิธีการทำเกษตรอินทรีย์โดยประสานความรู้จากทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน จากนั้นชาวบ้านก็เริ่มเห็นประโยชน์ เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านหมดเนื้อหมดตัวและเสียสุขภาพไปมากกับการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ต้องใ...

อ่านต่อ

เกษตรกรโครงการพัฒนาชุมชนแควระบมสียัด

  • 08 เมษายน 2008

กลุ่มเกษตรกร อำเภอสนามชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ร่วมตัวกันจากการผลิตผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่เหลือจากบริโภคภายในครอบครัว จนสามารถนำออกขายในชุมชนได้ ปัจจุบันมีการสร้างผลผลิตแปรรูปต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมะขาม นอกจากนั้นยังมีกล้วยม้วน ข้าวเกรียบมันต่อเผือก ฟักทอง ทางกลุ่มเกษตรกรเองยังบอกอีกว่าหากเราสามารถรวบรวมผู้บริโภคได้และเชื่อมโยงต่อก...

อ่านต่อ

สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

  • 08 เมษายน 2008

จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ ซึ่งการทำการเกษตรและตลาดดังกล่าวควรมีการดำเนินงานและความสัมพันธ์เป็นแบบ “ ชุมชน ” และในรูปแบบของ “ ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน “ ที่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การมีความสุขความสงบ มีสุ...

อ่านต่อ
1 4 5 6 7 »