ผู้ผลิต

ลงประเมินสภาพพื้นที่และผลผลิตสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหมู่ 5 ต.บึงชำอ้อ กลุ่มพี่เรียม

  • 29 สิงหาคม 2013

 ภาพบรรยากาศ การลงประเมินสภาพพื้นที่และผลผลิตสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหมู่ 5 ต.บึงชำอ้อ กลุ่มพี่เรียม (วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 56) โดยมีคุณอุ-คุณเอ Green Made ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกผักสลัด มาช่วยดูเเลเรื่องมาตรฐานเเละคุณภาพผลผลิตของพื้นที่ในปีนี้ค่ะ...

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศเก็บภาพผัก ๆ ที่บ้านนา จ.อ่างทองเกษตรกรผู้ผลิตผักในระบบสมาชิกผักกล่องมาฝากค่ะ

  • 03 กุมภาพันธ์ 2013

 โผล่ดินมาแล้วค่ะ หัวไชเท้าปลูกได้ไม่บ่อยนัก อากาศเย็น ๆ หน่อยถึงจะปลูกได้อันนี้อีกไม่นานก็จะกินได้แล้วค่ะ...

อ่านต่อ

แจ้งข่าว

  • 01 สิงหาคม 2012

...

อ่านต่อ

เหลียวหน้าแลหลังเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย กับ สุภา ใยเมือง

  • 13 กรกฎาคม 2012

 หลายเดือนก่อนได้มีโอกาสต้อนรับนักพัฒนาอาวุโส ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันแนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนร่วมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมชองชาวบ้านในรูปเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก แน่นอนไม่ใช่ใครอื่นไกล นักพัฒนาอาวุโส นาม สุภา  ใยเมือง นั่นเอง พี่สุภาได้เล่าถึงกระบวนการก่อเกิดของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกให้เราฟังอย่างน่าสนใจยิ่ง พี่สุภา บ...

อ่านต่อ

นายดำรง  รื่นเพ็ชร

  • 25 มกราคม 2012

 คุณดำรงค์ เกษตรกรอารมณ์ดี ผู้ปลูกผักไร้สารพิษ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปลูกผัก ไม้ผล มะละกอ มะนาว  และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเครือข่ายตาดสีเขียว ซึ่งพืชผักส่วนใหญ่ของกลุ่มจะเป้นลักษณะผักสวนครัวที่เหลือจากปลูกกินในบ้านแล้วก็ยังนำมาจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียวด้วย ซึ่งพี่เรียมเองก็เป็นสมาชิกผู้ออกร้านในตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลปทุมธานี...

อ่านต่อ

นางเรียม ทองคำ กลุ่มเกษตรกร ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

  • 06 ธันวาคม 2011

 พี่เรียม หรือนางเรียมทองคำ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร ต.บึงชำอ้อ อ. หนองเสือ จ.ปทุมธานีกลุ่มเกษตรกรบึงชำอ้อส่ววนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันปลูกผักไร้สารพิษ และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเครือข่ายตาดสีเขียว ซึ่งพืชผักส่วนใหญ่ของกลุ่มจะเป้นลักษณะผักสวนครัวที่เหลือจากปลูกกินในบ้านแล้วก็ยังนำมาจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียวด้วย ซึ่งพี่เรียมเองก็เป็นสมาชิกผู้ออก...

อ่านต่อ

บุญเชิด คงดั่น กลุ่มเกษตรนนท์

  • 15 พฤศจิกายน 2011

เกษตรกรที่จะแนะนำให้ผู้บริโภครู้จักคนต่อไป คือคุณบุญเชิด คงดั่น หัวหน้ากลุ่มที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มเกษตรนนท์" เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกโดยกระบวนการไร้สารพิษ และร่วมโครงการในการส่งผลผลิตเข้าครัวโรงพยาบาลกับเครือข่ายตลาดสีเขียว และออกร้านจำหน่ายผักในตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลบางโพ ตลาดนัดสีเขียวศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ...

อ่านต่อ

ป้า แจ้ว เกษตรกรไร้สารพิษ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

  • 15 พฤศจิกายน 2011

 แปลงผักป้าแจ้ว ซึ่งเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรต.บึงชำอ้อ ซึ่งร่วมกิจกรรมการส่งผลผลิตเข้าครัวโรงพยาบาลอยู่กับเครือข่ายตลาดสีเขียว และร่วมน้ำผลผลิตไร้สารเคมีจำหน่ายที่ตลาดนัดสีเขียว ศูนย์สุขศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ...

อ่านต่อ

ผักปลอดภัยจากลุงอิ๋วและป้าทอง

  • 24 มีนาคม 2011

 คุณลุงคุณป้าทั้งสองเป็นเกษตรกรรายแรกๆ ที่ร่วมกิจกรรมกับทางตลาดสีเขียวโรงพยาบาลปทุมธานีมาตั้งแต่ต้น เลยถือโอกาสแนะนำเกษตรที่น่ารักลุงอิ๋ว ป้าทองกันค่ะ  ...

อ่านต่อ

บ้านไร่ไพโรจน์ : ปลูกพืชอาหารให้เป็นยารักษาโรค

  • 08 มีนาคม 2011

 ชายหุ่นผอมบางวัยกลางคน ท่าทีเป็นมิตรผู้นี้ชื่อ คุณไพโรจน์ รุ้งรุจิเมฆ อดีตวิศวกรไฟฟ้าจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ผันตนเองมาศึกษาเรื่องอาหารแมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics) และอาหารเมดิเตอร์เรเนียน (PAMM-Pan-Asian Modified Mediterranean Diet) อีกทั้งยังเป็นเจ้าของสวนเกษตรอินทรีย์แห่งนี้มากว่า 5 ปีแล้ว   บ้านไร่ไพโรจน์ตั้งอยู่เลขที่ 31...

อ่านต่อ
1 2 3 4 5 6 »