Green Producers

วิสาหกิจชุมชนคนสานใจไร้สารพิษ : เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง

  • 16 กุมภาพันธ์ 2015

วิสาหกิจชุมชนคนสานใจไร้สารพิษ : เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง                      เป็นวิสาหกิจชุมชนฯ ที่เป็นการรวมตัวของเกษตรกร 3 ครัวเรือน ในนามเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านหนองเพรางาย อ.ไทรน้อย พื้นที่ปลูกผักทั้งหมดประมาณ 12 ไร่ โดยได้ 'บุญมา อาจหยุด' และ 'เป้...

อ่านต่อ

คุณสุชาญ ศิลอำนวย และคุณประสิทธิ์ ชำนาญกิจ (มูลนิธิเอ็มโอเอไทย)

  • 16 กุมภาพันธ์ 2014

สุชาญ ศิลอำนวย (มูลนิธิเอ็มโอเอไทย) ผมเริ่มต้นงานจากการสมัครมาเป็นพนักงาน Part time ของมูลนิธิ MOA  ขณะที่ผมเรียน          คณะภาษาต่างประเทศเอกภาษาญี่ปุ่น เนื่องด้วยมูลนิธิ MOA มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เรียน        งานของมูลนิธิ ทำเรื่อ...

อ่านต่อ

ลงประเมินสภาพพื้นที่และผลผลิตสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหมู่ 5 ต.บึงชำอ้อ กลุ่มพี่เรียม

  • 29 สิงหาคม 2013

 ภาพบรรยากาศ การลงประเมินสภาพพื้นที่และผลผลิตสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหมู่ 5 ต.บึงชำอ้อ กลุ่มพี่เรียม (วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 56) โดยมีคุณอุ-คุณเอ Green Made ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกผักสลัด มาช่วยดูเเลเรื่องมาตรฐานเเละคุณภาพผลผลิตของพื้นที่ในปีนี้ค่ะ...

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศเก็บภาพผัก ๆ ที่บ้านนา จ.อ่างทองเกษตรกรผู้ผลิตผักในระบบสมาชิกผักกล่องมาฝากค่ะ

  • 03 กุมภาพันธ์ 2013

 โผล่ดินมาแล้วค่ะ หัวไชเท้าปลูกได้ไม่บ่อยนัก อากาศเย็น ๆ หน่อยถึงจะปลูกได้อันนี้อีกไม่นานก็จะกินได้แล้วค่ะ...

อ่านต่อ

แจ้งข่าว

  • 01 สิงหาคม 2012

...

อ่านต่อ

เหลียวหน้าแลหลังเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย กับ สุภา ใยเมือง

  • 13 กรกฎาคม 2012

 หลายเดือนก่อนได้มีโอกาสต้อนรับนักพัฒนาอาวุโส ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันแนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนร่วมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมชองชาวบ้านในรูปเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก แน่นอนไม่ใช่ใครอื่นไกล นักพัฒนาอาวุโส นาม สุภา  ใยเมือง นั่นเอง พี่สุภาได้เล่าถึงกระบวนการก่อเกิดของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกให้เราฟังอย่างน่าสนใจยิ่ง พี่สุภา บ...

อ่านต่อ

นายดำรง  รื่นเพ็ชร

  • 25 มกราคม 2012

 คุณดำรงค์ เกษตรกรอารมณ์ดี ผู้ปลูกผักไร้สารพิษ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปลูกผัก ไม้ผล มะละกอ มะนาว  และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเครือข่ายตาดสีเขียว ซึ่งพืชผักส่วนใหญ่ของกลุ่มจะเป้นลักษณะผักสวนครัวที่เหลือจากปลูกกินในบ้านแล้วก็ยังนำมาจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียวด้วย ซึ่งพี่เรียมเองก็เป็นสมาชิกผู้ออกร้านในตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลปทุมธานี...

อ่านต่อ

นางเรียม ทองคำ กลุ่มเกษตรกร ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

  • 06 ธันวาคม 2011

 พี่เรียม หรือนางเรียมทองคำ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร ต.บึงชำอ้อ อ. หนองเสือ จ.ปทุมธานีกลุ่มเกษตรกรบึงชำอ้อส่ววนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันปลูกผักไร้สารพิษ และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเครือข่ายตาดสีเขียว ซึ่งพืชผักส่วนใหญ่ของกลุ่มจะเป้นลักษณะผักสวนครัวที่เหลือจากปลูกกินในบ้านแล้วก็ยังนำมาจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียวด้วย ซึ่งพี่เรียมเองก็เป็นสมาชิกผู้ออก...

อ่านต่อ

บุญเชิด คงดั่น กลุ่มเกษตรนนท์

  • 15 พฤศจิกายน 2011

เกษตรกรที่จะแนะนำให้ผู้บริโภครู้จักคนต่อไป คือคุณบุญเชิด คงดั่น หัวหน้ากลุ่มที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มเกษตรนนท์" เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกโดยกระบวนการไร้สารพิษ และร่วมโครงการในการส่งผลผลิตเข้าครัวโรงพยาบาลกับเครือข่ายตลาดสีเขียว และออกร้านจำหน่ายผักในตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลบางโพ ตลาดนัดสีเขียวศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ...

อ่านต่อ
1 2 3 4 5 »