ข่าว / กิจกรรม

การประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียว ครั้งที่ ๑ (ประจำปี ๒๕๕๑)

  • 20 เมษายน 2008

     ตามที่บริษัทสวนเงินมีมาร่วมกับ โครงการส่งเสริมสนับสนุนตลาดสีเขียวและCSA สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานงานแสดงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลผลิตตลาดสีเขียวชุมชน ปี ๒๕๕๐ (งานกรีนแฟร์) โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันแนวคิดตลาดสีเขียวไปยังผู้บริโภค ที่ผ่านมาทางโครงการส่งเสริมสนับสนุนตลาดสีเขียวแ...

อ่านต่อ
1 34 35 36