ข่าว / กิจกรรม

การประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียว ครั้งที่ ๒ (ประจำปี ๒๕๕๑)

  • 20 เมษายน 2008

หลังการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวมาระยะหนึ่ง เราพบว่ามีผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจร้านกรีนเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อ 20 ปีที่แล้วมีผู้สนใจที่จะเปิดร้านกรีนเป็นจำนวนถึงเกือบ 30 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน NGOs ซึ่งทำงานภาคเกษตรยั่งยืนกับชุมชนรวมทั้งผู้ประกอบการร้านกรีนรายย่อยต่างๆ ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันกระแสเรื่องโลก...

อ่านต่อ

การประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียว ครั้งที่ ๑ (ประจำปี ๒๕๕๑)

  • 20 เมษายน 2008

     ตามที่บริษัทสวนเงินมีมาร่วมกับ โครงการส่งเสริมสนับสนุนตลาดสีเขียวและCSA สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานงานแสดงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลผลิตตลาดสีเขียวชุมชน ปี ๒๕๕๐ (งานกรีนแฟร์) โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันแนวคิดตลาดสีเขียวไปยังผู้บริโภค ที่ผ่านมาทางโครงการส่งเสริมสนับสนุนตลาดสีเขียวแ...

อ่านต่อ
1 34 35 36