ข่าว / กิจกรรม

การประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียวครั้งที่ ๔ (ประจำปี ๒๕๕๑)

  • 20 เมษายน 2008

จากการประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียวครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายตลาดสีเขียวได้จัดกิกรรมวงสนทนาเกษตรอินทรีย์ (Green dialogue) ครั้งที่ 1 ขึ้นในประเด็นเรื่อง “จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์” โดยมีคุณสุจิตย์ โนคำ ซึ่งเป็นวิทยากรจาก หจก.แม่ปิงเกษตรธรรมชาติ มาให้ความรู้ หลังเสร็จสิ้นจากกิจกรรมดังกล่าว มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายตลาดสีเขียวคร...

อ่านต่อ

การประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียวครั้งที่ ๓ (ประจำปี ๒๕๕๑)

  • 20 เมษายน 2008

จากการที่เครือข่ายตลาดสีเขียว ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อสาธารณะมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทางเครือข่ายมีความคิดแห็นว่า ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายให้มีความชัดเจนมากขึ้น จึงเกิดการคัดเลือกคณะกรรมการของเครือข่ายตลาดสีเขียวขึ้นซึ่งมาจากทั้งฝ่ายผู้ผลิต ผู้บริโภค ฝ่ายร้านกรีน รวมทั้งฝ่ายสื่อและฝ่ายประสานงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายตลาดสีเขียว ซึ่งรูปแบบในการ...

อ่านต่อ

การประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียว ครั้งที่ ๒ (ประจำปี ๒๕๕๑)

  • 20 เมษายน 2008

หลังการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวมาระยะหนึ่ง เราพบว่ามีผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจร้านกรีนเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อ 20 ปีที่แล้วมีผู้สนใจที่จะเปิดร้านกรีนเป็นจำนวนถึงเกือบ 30 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน NGOs ซึ่งทำงานภาคเกษตรยั่งยืนกับชุมชนรวมทั้งผู้ประกอบการร้านกรีนรายย่อยต่างๆ ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันกระแสเรื่องโลก...

อ่านต่อ

การประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียว ครั้งที่ ๑ (ประจำปี ๒๕๕๑)

  • 20 เมษายน 2008

     ตามที่บริษัทสวนเงินมีมาร่วมกับ โครงการส่งเสริมสนับสนุนตลาดสีเขียวและCSA สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานงานแสดงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลผลิตตลาดสีเขียวชุมชน ปี ๒๕๕๐ (งานกรีนแฟร์) โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันแนวคิดตลาดสีเขียวไปยังผู้บริโภค ที่ผ่านมาทางโครงการส่งเสริมสนับสนุนตลาดสีเขียวแ...

อ่านต่อ
1 33 34 35