ข่าว / กิจกรรม

สรุปงานวงสนทนาเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ ๓ (3rd Green Dialogue)

  • 06 พฤษภาคม 2008

ในครั้งนี้เรานำเสนอประเด็นเรื่อง “Healthy food & healthy network: อาหารสุขภาพสู่เครือข่ายสุขภาพ โดยเรียนเชิญคุณเพียงพร ลาภคล้อยมา ผู้เรียบเรียงหนังสือเรื่อง”ธรรมชาติบำบัด” และ คุณสุชาญ ศีลอำนวย เลขานุการจากมูลนิธิเอ็มโอเอ (MOA) ประเทศไทย มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน บรรยากาศกิจกรรมเรียบง่ายและเป็นกันเองคะ แต่แฝงไปด้วยเนื้อหาสา...

อ่านต่อ

เยี่ยมฟาร์ม เส้นทางจังหวัดเพชรบุรี จากเครือข่ายตลาดสีเขียว

  • 23 เมษายน 2008

เราเริ่มออกเดินทางกันเมื่อเวลา 07.30 น.ของวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม มีสมาชิกที่ไปเยี่ยมฟาร์มกับเราจำนวน 12 ท่าน ถึงจ.เพชรบุรีก็ประมาณ 09.30 น. ที่แรกที่เราไปถึงคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังตาลโตนด ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด ลงจากรถเราก็ได้กลิ่นน้ำตาลหอมอบอวลพร้อมกับได้ลิ้มลองรสชาติของน้ำตาลสดเย็นชื่นใจ ที่นี่เราได้เรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำตาลโตนดและน้ำตาลสดตามกรรม...

อ่านต่อ

ห้องเรียนชาวนา “เย็นลมว่าว  เก็บข้าวใหม่”

  • 22 เมษายน 2008

วันที่ 16 มีนาคม 2551 บ้านนาสวนธรรมชาตินาปะขอ ตำบลนาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง อีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ ของเครือข่ายจาก จ. พัทลุง ที่อยากเก็บบรรยากาศน่ารักของน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมาฝากกัน         ห้องเรียนท้องนา คือ กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ของด็กและครอบครัว ให้ผู้บริโภคได้ร่วมลงมือทำนา และเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล เพื่อสร้...

อ่านต่อ

การประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียวครั้งที่ ๔ (ประจำปี ๒๕๕๑)

  • 20 เมษายน 2008

จากการประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียวครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายตลาดสีเขียวได้จัดกิกรรมวงสนทนาเกษตรอินทรีย์ (Green dialogue) ครั้งที่ 1 ขึ้นในประเด็นเรื่อง “จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์” โดยมีคุณสุจิตย์ โนคำ ซึ่งเป็นวิทยากรจาก หจก.แม่ปิงเกษตรธรรมชาติ มาให้ความรู้ หลังเสร็จสิ้นจากกิจกรรมดังกล่าว มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายตลาดสีเขียวคร...

อ่านต่อ

การประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียวครั้งที่ ๓ (ประจำปี ๒๕๕๑)

  • 20 เมษายน 2008

จากการที่เครือข่ายตลาดสีเขียว ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อสาธารณะมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทางเครือข่ายมีความคิดแห็นว่า ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายให้มีความชัดเจนมากขึ้น จึงเกิดการคัดเลือกคณะกรรมการของเครือข่ายตลาดสีเขียวขึ้นซึ่งมาจากทั้งฝ่ายผู้ผลิต ผู้บริโภค ฝ่ายร้านกรีน รวมทั้งฝ่ายสื่อและฝ่ายประสานงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายตลาดสีเขียว ซึ่งรูปแบบในการ...

อ่านต่อ

การประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียว ครั้งที่ ๒ (ประจำปี ๒๕๕๑)

  • 20 เมษายน 2008

หลังการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวมาระยะหนึ่ง เราพบว่ามีผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจร้านกรีนเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อ 20 ปีที่แล้วมีผู้สนใจที่จะเปิดร้านกรีนเป็นจำนวนถึงเกือบ 30 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน NGOs ซึ่งทำงานภาคเกษตรยั่งยืนกับชุมชนรวมทั้งผู้ประกอบการร้านกรีนรายย่อยต่างๆ ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันกระแสเรื่องโลก...

อ่านต่อ

การประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียว ครั้งที่ ๑ (ประจำปี ๒๕๕๑)

  • 20 เมษายน 2008

     ตามที่บริษัทสวนเงินมีมาร่วมกับ โครงการส่งเสริมสนับสนุนตลาดสีเขียวและCSA สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานงานแสดงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลผลิตตลาดสีเขียวชุมชน ปี ๒๕๕๐ (งานกรีนแฟร์) โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันแนวคิดตลาดสีเขียวไปยังผู้บริโภค ที่ผ่านมาทางโครงการส่งเสริมสนับสนุนตลาดสีเขียวแ...

อ่านต่อ
1 32 33 34