ข่าว / กิจกรรม

นิยามใหม่ ‘ความสุข’ เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประโยชน์สุข

  • 29 กันยายน 2008

  09.00-09.30 น.  ลงทะเบียน09.30-10.00 น.  การแสดงดนตรี โดย นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร     การเกริ่นนำและสรุปผลจากเวทีครั้งที่ 1 จีเอ็นเอชกับวิกฤตในปัจจุบันโอกาสที่ซ่อนเร้นสำหรับแนวคิดใหม่ๆ และการริเริ่มต่างๆ และกรอบแนวคิดของโครงการความเคลื่อนไหวเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ โดย ค...

อ่านต่อ

สรุปวงสนทนาตลาดสีเขียว ครั้งที่ 5

  • 02 กันยายน 2008

“ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติ รู้ลึกรู้จริง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00- 16.00 น. ณ ร้านไทสบาย ถ.เทียมร่วมมิตร ห้วยขวา ง กรุงเทพฯ ที่เพิ่งผ่านทางเครือข่ายตลาดสีเขียวได้จัดวงเสวนาให้ความรู้ผู้บริโภคโดยวงสนทนาตลาดสีเขียวครั้งที่ 5 นี้จัดขึ้นในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติ รู้ลึกรู้จริง เพื่อคว...

อ่านต่อ

กิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์ม  เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา  

  • 18 สิงหาคม 2008

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของกลุ่มเครือข่ายนี้พร้อมกับสมาชิกเกษตรกร  ซึ่งเราก็ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มเครือข่ายนี้ว่าเริ่มต้นจากมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาชุมชนที่มีเครือข่ายอยู่ที่ภาคเหนือเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่เข้ามาบุกเบิกพื้นที่ทำกินในเขตพื้นที่ป่า โดยการปลูกมันสำปะหลังและเก็บของป่าขาย  จนกระทั่งพื้นที่ป่าลดลงจ...

อ่านต่อ

รายงานวงสนทนาตลาดสีเขียว ครั้งที่ 4 (Green Dialogue 4st)

  • 04 สิงหาคม 2008

ครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จนแน่นเต็มพื้นที่ ถึงขนาดใช้เก้าอี้เสริมแล้วยังไม่พอทีเดียว เนื่องจากเนื้อหาสาระที่ว่าด้วยเรื่อง “ข้าว” ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบกับวิกฤตด้านราคาและความมั่นคงทางอาหาร เนื่องด้วยปริมาณการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของคนทั้งโลก อีกทั้งยังมีการนำพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวไปใช้เพาะปลูกพืชพลังงาน ซึ่งส่งผลให้เกิ...

อ่านต่อ

เครือข่ายตลาดสีเขียวร่วมงาน Health Day ที่ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ

  • 01 กรกฎาคม 2008

กิจกรรมรณรงค์ วันสุขภาพ (Health Day)ที่ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 23 มิ.ย.2551       สวัสดีคะ วันนี้เรามีข่าวฝาก เป็นควันหลงจากการเข้าร่วมรณรงค์ในกิจกรรม “วันสุขภาพ” (Health Day) ซึ่งจัดโดยบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) ที่อมตะนคร จ.ชลบุรี เครือข่ายตลาดสีเขียวได้ไปร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่...

อ่านต่อ

สรุปงาน Organic day ณ โรงเรียนสายปัญญา

  • 29 มิถุนายน 2008

 กิจกรรมรณรงค์เรื่อง  \"กินใช้...อย่างเป็นธรรม\"วันพฤหัสบดีที่ 19  มิถุนายน  เวลา 10.40-16.00 น.ณ. โรงเรียนสายปํญญา ในพระบรมชินูปถัมภ์       สวัสดีคะ ผ่านกันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมรณรงค์เรื่อง  \"กินใช้...อย่างเป็นธรรม\" ซึ่งเครือข่ายตลาดสีเขียวร่วมกับ Action aid Thailand, เครือข่ายแรงงานสมานฉันท์, บร...

อ่านต่อ

สรุปการประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียว ครั้งที่๗ (มิถุนายน)

  • 27 มิถุนายน 2008

     จากการประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียวประจำเดือนมิถุนายน(ครั้งที่7)ที่ผ่านมา สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้ ๑. การจัดกิจกรรม Organic Day ครั้งที่ ๑      กิจกรรม Organic Day ครั้งนี้ เครือข่ายตลาดสีเขียวได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆดังนี้  Action aid Thailand, เครือข่ายแรงงานสมานฉันท์, บ...

อ่านต่อ

ทางออกของการบริโภค ข้าวอินทรีย์ ใน ภาวะอาหารแพง

  • 24 มิถุนายน 2008

พบกันอีกครั้งกับ วงสนทนาเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ ๔ ทางออกของการบริโภค ข้าวอินทรีย์ ใน ภาวะอาหารแพงวันที่ 16  กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30- 15.30 น. ที่ ร้านไทสบาย คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ค่ะ......

อ่านต่อ

ทางออกของการบริโภค ข้าวอินทรีย์ ใน ภาวะอาหารแพง

  • 24 มิถุนายน 2008

พบกันอีกครั้งกับ วงสนทนาเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ ๔ ทางออกของการบริโภค ข้าวอินทรีย์ ใน ภาวะอาหารแพงวันที่ 16  กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30- 15.30 น. ที่ ร้านไทสบายคลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้เลยค่ะ......

อ่านต่อ
1 30 31 32 33 34 »