มุมสาระ

STOP TPP รักษาการเกษตรและทรัพยากรของบ้านเราไว้

  • 30 กันยายน 2017

คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ(กนศ.)ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (TPP) ในเร็วๆนี้ ทั้งนี้โดยการสนับสนุนของกลุ่มอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ในประเทศหลายกลุ่ม มีการอ้างผลการศึกษาของ "สถาบันปัญญาภิวัตน์" มาใช้เป็นเหตุผลสนับสนุน ทั้งๆที่ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ดังกล่าวไม่เคยมีกา...

อ่านต่อ

ความจริงอันเจ็บปวด ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ปี 2559

  • 30 กันยายน 2017

ไทยแพนพบผักผลไม้ตรา Q มีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานมากที่สุด ตรารับรองออร์แกนิคไทยแลนด์ของกระทรวงเกษตรเจอตกค้าง 1 ใน 4 ในขณะที่ผักผลไม้ในห้างยังไม่ได้ดีกว่าตลาดทั่วไป จี้กระทรวงเกษตรฯปฏิรูปการให้ตรารับรอง และเตรียมติดตามผลการดำเนินการของห้างค้าปลีก วันที่ 4 พฤษภาคม 2559-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพฯ นางสาวปรกชล อู๋ทร...

อ่านต่อ
1 2 3