มุมสาระ

  • 25 มิถุนายน 2018

ทำไมต้อง PGS ? PGS หรือ Participatory Guarantee Systems ในรูปแบบของเครือข่าย ตลาดสีเขียว คือ การรับรองแบบมีส่วนร่วม โดย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนที่ 2 สมาชิกเครือข่าย และ ส่วนที่ 3 ผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วน คือ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำ ในวันตรวจเยี่ยม สมาชิกเครือข่าย เข้าใจที่มาและพันธสัญญา เพื่อสอดส่อ...

อ่านต่อ

PGS

  • 11 กุมภาพันธ์ 2018

...

อ่านต่อ

เกณฑ์มาตราฐาน เครื่องสำอางค์

  • 11 กุมภาพันธ์ 2018

เครือข่าย ตลาดสีเขียว กรีนทั้งของกินของใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับตัวเราเอง #thaigreenmarket...

อ่านต่อ

เกณฑ์มาตราฐาน หมวด อาหาร

  • 11 กุมภาพันธ์ 2018

เครือข่าย ตลาดสีเขียว หมวด อาหาร กรีนทั้งของกินของใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับตัวเราเอง #thaigreenmarket ...

อ่านต่อ

เกณฑ์มาตราฐาน การเกษตร

  • 11 กุมภาพันธ์ 2018

เครือข่าย ตลาดสีเขียว กรีนทั้งของกินของใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับตัวเราเอง #thaigreenmarket...

อ่านต่อ

เกณฑ์มาตราฐาน

  • 11 กุมภาพันธ์ 2018

เครือข่าย ตลาดสีเขียว กรีนทั้งของกินของใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับตัวเราเอง #thaigreenmarket...

อ่านต่อ

ใบรับรอง pgs thaigreenmarket

  • 11 กุมภาพันธ์ 2018

ตัวอย่าง กรีนทั้งของกินของใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับตัวเราเอง #thaigreenmarket...

อ่านต่อ

กติกา การใช้ตรา pgs

  • 11 กุมภาพันธ์ 2018

กรีนทั้งของกินของใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับตัวเราเอง #thaigreenmarket...

อ่านต่อ
1 2 3 »