ผู้บริโภค

“Green Trade Forum”

  • 04 พฤศจิกายน 2008

สภาอุตสาหกรรมฯ จับมือ ITC – UNCTAD และ กรมส่งเสริมการส่งออก  จัดงานสัมมนา “Green Trade Forum” งานสัมมนาธุรกิจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย International Trade Centre (ITC) ภายใต้การกำกับดูแลของ UNCTAD / WTO และกรมส่งเสริมการส่งออก จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “Green Trade Forum: Expor...

อ่านต่อ

อาสาสมัครนักกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะภาษาไทย โครงการ Teach for Thailand

  • 29 กันยายน 2008

องค์การแอ็คชันเอดประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของแอ็คชั่นเอดสากล มีพื้นที่การทำงานกว้างขวางครอบคลุมกว่า 42 ประเทศทั่วโลก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนว่าด้วย “ความชอบธรรมในการขจัดความยากจน” (Rights to end poverty) ซึ่งเป็นยุทธศาสตรในการต่อสู้กับความยากจนและความอยุติธรรม องค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทยมุ่งทำงานเพื่อสร้างพลังทางสังคมที่สนับสนุนความเป็นธรรมแ...

อ่านต่อ

ปัญญาชนเกษตรกร “ นคร ลิมปคุปตถาวร ”

  • 26 สิงหาคม 2008

ปริ๊นซ์เล่าไปพลางเดินเด็ดผักชนิดนั้นชนิดนี้สำหรับเมนูมื้อเช้าของเขาไปด้วย สวนผักในบ้านนี้เราอยากเรียกว่าซอกข้างลานจอดรถเสียมากกว่า ด้วยคะเนจากสายตาแล้วคงมีพื้นที่ไม่เกินไปกว่า 30 ตารางเมตร แต่อุแม่เจ้า เขาบอกว่ามีผักต่างๆ ตั้งสามสิบกว่าชนิดแน่ะ (ว้าว) ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมปริ๊นซ์ถึงมีความรู้ความชำนาญในการปลูกผักขนาดนี้ ก็เขาเป็นบัณฑิตจากคณะวิทย...

อ่านต่อ

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ ๕

  • 20 สิงหาคม 2008

ข้าว  จัดเป็นอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อประชาชนโลก  มีผู้คนกว่าครึ่งโลกที่บริโภคข้าวเป็นหลัก   ประเทศไทยเรานั้น  มีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนานมาแล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอยู่ และที่สำคัญนั้น "ข้าว" เป็นแหล่งของอาหารที่ให้พลังงานแก่ชีวิตในแต่ละวันของไทยเรา    สามารถหา...

อ่านต่อ

กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ ความจำเป็นต่อการรักษาฐานทรัพยากรอาหารของประเทศ

  • 09 มิถุนายน 2008

       จากการที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อการควบคุมการใช้เทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMOs และที่ผ่านมาได้พบการหลุดรอดของพืชดัดแปลงพันธุกรรมอย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ ฝ้าย มะละกอและข้าวโพด เป็นต้น โดยที่หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อเยียวยาการหลุดรอดที่เกิดขึ้นในอดีต รวมทั้งยังไม่มีหลักปร...

อ่านต่อ

ตามเส้นทางสายตาล สู่บ้านนาวิลิต ชีวิตเริ่มต้นใหม่บนเส้นทางสีเขียว

  • 04 มิถุนายน 2008

ตามเส้นทางสายตาล สู่บ้านนาวิลิต ชีวิตเริ่มต้นใหม่บนเส้นทางสีเขียว                                                &...

อ่านต่อ

เพียงพอ เพื่อ “พอเพียง”

  • 26 พฤษภาคม 2008

คุณเล็ก – ดวงพร วงศ์ดำ เป็นคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับบทผู้หญิงทำงานไปด้วย เจ้าตัวบอกว่าเดิมทีนั้นเธอเป็นคนไม่ค่อยสนใจสุขภาพหรือพิถีพิถันกับการบริโภคเท่าที่ควร “อะไรก็ได้” คือคำพูดติดปาก จนเมื่อกำลังจะเป็นแม่ เธอจึงเริ่มศึกษาหาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกและจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเขา โดยเฉพาะนม ข้าว ผักผลไม้ เร...

อ่านต่อ
1 5 6 7