ข่าวสารความเคลื่อนไหวผู้บริโภคสีเขียว

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ ๕

  • 20 สิงหาคม 2008

ข้าว  จัดเป็นอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อประชาชนโลก  มีผู้คนกว่าครึ่งโลกที่บริโภคข้าวเป็นหลัก   ประเทศไทยเรานั้น  มีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนานมาแล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอยู่ และที่สำคัญนั้น "ข้าว" เป็นแหล่งของอาหารที่ให้พลังงานแก่ชีวิตในแต่ละวันของไทยเรา    สามารถหา...

อ่านต่อ

กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ ความจำเป็นต่อการรักษาฐานทรัพยากรอาหารของประเทศ

  • 09 มิถุนายน 2008

       จากการที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อการควบคุมการใช้เทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMOs และที่ผ่านมาได้พบการหลุดรอดของพืชดัดแปลงพันธุกรรมอย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ ฝ้าย มะละกอและข้าวโพด เป็นต้น โดยที่หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อเยียวยาการหลุดรอดที่เกิดขึ้นในอดีต รวมทั้งยังไม่มีหลักปร...

อ่านต่อ
1 2 3 4