ที่มาของแนวคิดเครือข่ายตลาดสีเขียว ในกรุงเทพฯ ดูคลิปแล้วตอบจบในครั้งเดียว

 

https://www.youtube.com/watch?v=7nxj2WsRBIY

Share: