ทำไมต้อง PGS ? PGS หรือ Participatory Guarantee Systems ในรูปแบบของเครือข่าย ตลาดสีเขียว คือ การรับรองแบบมีส่วนร่วม โดย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนที่ 2 สมาชิกเครือข่าย และ ส่วนที่ 3 ผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วน คือ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำ ในวันตรวจเยี่ยม สมาชิกเครือข่าย เข้าใจที่มาและพันธสัญญา เพื่อสอดส่อง ว่าได้ทำตามที่แจ้งไว้ในวันตรวจเยี่ยม อย่างสม่ำเสมอ ผู้บริโภค มีความเข้าใจที่มากขึ้นและบอกต่อข้อมูลสู่สังคม ... (ตรารับรอง PGS โดย เครือข่ายตลาดสีเขียว)   ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 นี้ จะมีการตรวจเยี่ยม pgs สมาชิกในเครือข่าย ได้แก่ ร้านมาดามชอ และ ขนมต้นไผ่ใบพุฒิ   แล่วจะนำภาพและเรื่องราวดีๆ มาฝากกันนะคะ ^ ^
Share: