15 ปี สวนเงินมีมา สวนเสวนา ครั้งที่ 5/2559 "ทำไมพุทธศาสนาและโลกสมัยใหม่จำเป็นต้องก้าวไปด้วยกัน?"

15 ปี สวนเงินมีมา สวนเสวนา ครั้งที่ 5/2559 “ทำไมพุทธศาสนาและโลกสมัยใหม่จำเป็นต้องก้าวไปด้วยกัน?” วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30-16.30 น. ร้านสวนเงินมีมา ตรงข้ามวัดราชบพิธ พระนคร กำหนดการ 14.00 – 14.30 ลงทะเบียน 14.30 – 14.35 กล่าวต้อนรับ โดย สวนเงินมีมา 14.35 – 14.50 กล่าวแนะนำ ดร. เดวิด ลอย 14.50 – 15.30 ปาฐกถา “ทำไมพุทธศาสนาและโลกสมัยใหม่จำเป็นต้องก้าวไปด้วยกัน?” โดย ดร. เดวิด ลอย นักเขียน นักวิชาการด้านจริยศาสตร์ ศาสนาและสังคม 15.30 – 16.00 ชวนคุยตั้งประเด็น และถาม & ตอบ ล่ามแปลภาษาและชวนคุยโดย กุณฑ์ สุจริตกุล (ผู้แปลร่วม ผู้นำแห่งภูฐาน: อดีต อนาคต ในดินอดนแห่งความสุข) สามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ทางwww.suan-spirit.com หรือ www.facebook.com/suan2001. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ พิชญนันท์ หรือ อัจฉริยะ โทร. 0 2622 2495-6, 0 2622 0955. **ไม่มีที่จอดรถ โปรดเดินทางโดยรถสาธารณะ สายที่ผ่าน ด้านสี่กั๊กพระยาศรี 1,6,43,507 ด้านเสาชิงช้า 12,35,42 ด้านถนนราชินี/คลองหลอด 33 (อู่),64 (อู่)** ************* ประวัติเดวิด อาร์ ลอย เดวิด อาร์ ลอย (David R. Loy) ผู้เขียนหนังสือ เงิน กามารมณ์ สงคราม และกรรม: บันทึกเพื่อการปฏิวัติแนวพุทธ (Money, Sex, War and Karma: Notes for a Buddhist Revolution, พรรณงาม เง่าธรรมสาร แปล, สนพ. สวนเงินมีมา, 2551) เป็นศาสตราจารย์ทางจริยศาสตร์ ศาสนาและสังคมที่มหาวิทยาลัยเซเวียร์ และเป็นอาจารย์เซนในสายโกอุน ยามาดา (ผู้เขียน The Gateless Gate) หนังสือเล่มอื่นๆ ที่เขาเขียน อาทิ Nonduality: A Study in Comparative Philosophy, Lack and Transcendence: Death and Life in Psychotherapy, The Great Aweakening: A Buddhist Social Theory และหนังสือเล่มล่าสุดของเขาคือ A New Buddhist Path: Enlightenment, Evolution, and Ethics in the Modern World ******** “พุทธศาสนาสามารถมอบสิ่งที่โลกสมัยใหม่ต้องการมากที่สุด นั่นคือ สารทางจิตวิญญาณที่ปลุกเราให้ตื่นขึ้นว่า เราเป็นใคร และเหตุใด เราในฐานะสัตว์สายพันธุ์หนึ่ง จึงกระจายที่จะทำให้ตัวเองไม่มีความสุข อย่างไรก็ดี เพื่อที่สารนี้จะส่งผลอย่างเต็มที่ จำต้องหาวิธีให้พระธรรมคำสอนได้แสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อจะสามารถสื่อกับเราโดยตรง รวมถึงผู้ที่ไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมเอเชียด้วย เมื่อเราย้ายต้นไม้แปลกๆ มาปลูกในสิ่งแวดล้อมใหม่ การนำเอาดินเดิมติดกับรากมาด้วยจะช่วยได้มาก แต่ถึงที่สุดแล้ว ต้นไม้นั้นต้องสามารถหยั่งรากลึกลงในผืนดินใหม่” - เดวิด ลอย บางตอนจากหนังสือ เงิน กามารมณ์ สงคราม และกรรม
Share: