เวทีเสวนา....อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ร่วมกับเครือข่ายตลาดสีเขียว
จัดเวทีเสวนาเรื่อง “แนวทางส่งเสริมระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล”
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 8 วันพฤหัสที่ 1 ก.ย. 2554 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.  
 ณ ห้องประชุมฟินิกส์ 5 ฮอล 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 
 
 
Share: