เยี่ยมบ้านเกษตรกรพี่บุญมา

การเยี่ยมบ้านเกษตรกรครั้งนี้พวกเราตั้งใจพาเด็กๆ ไปวิ่งเล่นในแปลงผักอินทรีย์ชุมชน ซึบซับวิถีธรรมชาติใกล้เมืองหลวง แยกห่างจากโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และห้างทันสมัย ไปหัดทำว่าวและเล่นว่าวล้อลิ่วลมร้อนแทน ที่สำคัญคือชวนคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรผู้รักและหวงแหนระบบนิเวศอันอุดมในแผ่นดินไทย อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนว่าอาหารเพื่อสุขภาพและผักไร้สารพิษมีความสำคัญต่อคนเมืองหลวง และคนเมืองหลวงก็อยากร่วมส่งทอดความมั่นคงทางอาหารเหล่านี้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานมากเพียงใด ถ้อยคุำสั้นๆ ก่อนกลับจากแม่ของเด็กคนหนึ่งว่า "คุณบุญมาอย่าท้อนะคะ" ก็คงเพียงพอแล้วสำหรับเจ้าของบ้านในวันนี้...
 
Share: