เปิดรับสมัครเกษตรกรรายย่อยที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทำเกษตรอินทรีย์

28 ส.ค. 56 เปิดรับสมัครเกษตรกรรายย่อยที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทำเกษตรอินทรีย์ รับสมัครที่ MOA ซอยรัชดา 28 เวลา 13.00 น. สนใจสมัครลงชื่อที่คุณปุ้ม 085-044-8517
Share: