สัมภาษณ์ผู้บริโภคโรงพยาบาลปทุมธานี

เมื่อวันที่  3  มีนาคมที่ผ่านมานี้  มีพิธีเปิดงานตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลต้นแบบ  ที่โรงพยาบาลปทุมธานีเป็นตลาดนัดสำหรับคนรักสุขภาพได้จับจ่ายหาซื้ออาหารเกษตรอินทรีย์   ปลอดสารเคมี   และสินค้าปลอดภัย ต่างๆมากมายและมีนิทรรศการความรู้  เรื่องมาตรฐานสินค้าสีเขียว      ร้านกรีนต้นแบบให้ได้เรียนรู้     มาฟังความคิดเห็น ข้อชี้แนะ ติชมของแต่ละคนกัน


 

Share: