สวย สุขภาพดีอย่างมีสติกับกิ๊ก – มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

จนน่าเป็นห่วงว่าจะทำอย่างจริงจังหรือเพียงเห่อตามกระแส หากแต่ยังมีนักแสดง  สาวสวยมากฝีมือ ซึ่งใส่ใจและปฏิบัติตนอย่างจริงจัง อีกทั้งยังธรรมะธัมโมจนเป็นที่กล่าวขานนาม มยุริญ  ผ่องผุดพันธ์... เรามารู้จักกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการใช้ชีวิตของเธอกันดีกว่า...
ทำไมจึงเริ่มหันมาใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ
              หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพเมื่อไม่กี่ปีนี่เอง เริ่มตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรม และรู้สึกว่า you are what  you eat 
เรากินอะไรเข้าไปก็จะเป็นอย่างนั้น จึงใส่ใจกับอะไรที่เรากิน ถ้ามันมีสารเคมีมันก็จะสะสม อยากให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาดูแลเรื่องนี้ เพราะเคยได้รับฟอร์เวิร์ดเมลเรื่องตะเกียบไม้ไผ่จากเวียดนาม ต้องมาทางเรือ  ต้องเคลือบสี  ต้องพ่นสารเคมี ไม่เคยได้ทำความสะอาดก่อนถึงผู้บริโภค มันอันตรายมาก หรืออย่างเรื่องโฟม ถ้าไม่มีอะไรลองข้างล่างหรือปิดข้างบน ก็จะไม่กิน จริงๆ แล้วโฟมนี่ห้ามนำใส่อาหารร้อนๆ นะ เพราะมันจะมีสารเคมีละลายออกมา  เดี๋ยวนี้คนถึงเป็นมะเร็งกันเยอะ  น่าจะให้ความรู้ประชาชน  เลยอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ  หรือใครที่ทำตรงนี้มีอำนาจมีหน้าที่ออกมาตรวจวิเคราะห์วิจัยนำผลมาเผยแพร่  ให้ความรู้ประชาชนจริงๆ  อย่างเรื่องการคัดแยกขยะ ควรทำเป็นจริงเป็นจัง   ตัวกิ๊กเองจะคัดแยกไว้  แต่พอเขามาเก็บก็รวมกันอีก สิ่งที่เราทำไม่เกิดผลเพราะไม่มีการทำเป็นระบบเพื่อดูแลประชาชนจริงๆ  ทุกวันนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเอง
คิดว่าอาหารออร์แกนิก ส่งผลดีต่อสุขภาพไหม  ในยุคที่กระแสกรีนกำลังอินเทรนด์ ผู้คนหันมาใส่ใจใดูแลรักษาสุขภาพกันอย่างเอาเป็นเอาตาย
Share: