ลงประเมินสภาพพื้นที่และผลผลิตสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหมู่ 5 ต.บึงชำอ้อ กลุ่มพี่เรียม

 ภาพบรรยากาศ การลงประเมินสภาพพื้นที่และผลผลิตสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหมู่ 5 ต.บึงชำอ้อ กลุ่มพี่เรียม (วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 56) โดยมีคุณอุ-คุณเอ Green Made ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกผักสลัด มาช่วยดูเเลเรื่องมาตรฐานเเละคุณภาพผลผลิตของพื้นที่ในปีนี้ค่ะ
Share: