มศว.รวมใจไปแปลงเกษตร!

          บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด ผู้ประกอบการสังคม โดยโครงการพัฒนาแบบตลาดทางเลือกฯ ได้ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการศึกษาดูงานพื้นที่เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนคนสานใจไร้สารพิษ ณ ตำบลบ้านหนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ในวันที่ 19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

          สมาชิกเกษตรกร 3 ครัวเรือน ได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราว ที่มา และแนวคิดของการทำเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะทำให้คณาจารย์มีความเข้าใจเพื่อเป็นฐานในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับทางโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือกฯ โดยบริษัท สวนเงินมีมา จำกัดแล้ว ยังมีแนวคิดที่จะร่วมมือกันในด้านอื่นๆ เช่น การจัดตลาดนัดสีเขียว เพื่อนำผลผลิตเกษตรกรไปจำหน่ายในมหาวิทยาลัย และการเป็นแหล่งเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
         
          ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/thaigreenmarket
Share: