ภาพบรรยากาศเก็บภาพผัก ๆ ที่บ้านนา จ.อ่างทองเกษตรกรผู้ผลิตผักในระบบสมาชิกผักกล่องมาฝากค่ะ

 โผล่ดินมาแล้วค่ะ หัวไชเท้าปลูกได้ไม่บ่อยนัก อากาศเย็น ๆ หน่อยถึงจะปลูกได้อันนี้อีกไม่นานก็จะกินได้แล้วค่ะ
Share: