พรรณชาติ เครื่องสำอางชีวภาพ

นับวัน คุณค่าของจุลินทรีย์หรือเอนไซม์ผลไม้ที่ได้จากกระบวนการหมักตามกรรมวิธีทางชีวภาพจะยิ่งเผยออกมาให้เราได้ประจักษ์และยอมรับกันมากขึ้น พลังของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่าจุลินทรีย์นี้เมื่อรวมตัวกันแล้วสามารถก่อเกิดเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันของคนเราได้มากมายจริงๆ อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของพรรณชาติ นี่เอง
 

Share: