ผู้บริโภคโรงพยาบาลบางโพ

โครงการตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลปทุมธานีได้เปิดดำเนินการมาได้ 3  เดือนแล้ว   ทำให้เห็นมิติต่างๆของผู้ผลิต   สร้างความรักความผูกพันทั้งความปรารถนาดีที่มีต่อกันในหมู่ผู้ผลิต   เพื่อพยายามพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้น   และทางโครงการก็มีการขยายโครงการไปสู่โรงพยาบาลบางโพอีกแห่งหนึ่งซึ่งจะเปิดงาน ในวันที่  23  พฤษาภาคมนี้    ลองมาฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่   ในการเปิดตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลบางโพครั้งนี้...

 

Share: