ผู้บริโภคจากโรงพยาบาลมิชชั่น

โครงการตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลต้นแบบ  ได้เติบโตและขยายโครงการออกไปยังที่อื่นๆ
ล่าสุดได้เปิดตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลมิชชั่น  กรุงเทพฯขึ้นอีกแห่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
มาฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ที่ร่วมทำให้เกิดตลาดนัดแห่งใหม่นี้ขึ้น...


 

Share: