ประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียวสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 เราได้มีการประชุมเครือข่ายตลาดสีเขียว ครม.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ตลาดนัดสีเขียว มสส. (สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแผนการทำงานที่ยั่งยืนของเครือข่ายตลาดสีเขียวเราต่อไปนะคะ เราจะเวียนไปตามตลาดต่างๆ เเบบ ครม. สัญจรเลย มีทุกเดือนนะคะ
Share: