นายดำรง  รื่นเพ็ชร

 คุณดำรงค์ เกษตรกรอารมณ์ดี ผู้ปลูกผักไร้สารพิษ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปลูกผัก ไม้ผล มะละกอ มะนาว  และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเครือข่ายตาดสีเขียว ซึ่งพืชผักส่วนใหญ่ของกลุ่มจะเป้นลักษณะผักสวนครัวที่เหลือจากปลูกกินในบ้านแล้วก็ยังนำมาจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียวด้วย ซึ่งพี่เรียมเองก็เป็นสมาชิกผู้ออกร้านในตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลปทุมธานี และร่วมส่งผักเข้าครัวโรงพยาบาลอีกด้วย 
Share: