นางเรียม ทองคำ กลุ่มเกษตรกร ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

 พี่เรียม หรือนางเรียมทองคำ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร ต.บึงชำอ้อ อ. หนองเสือ จ.ปทุมธานีกลุ่มเกษตรกรบึงชำอ้อส่ววนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันปลูกผักไร้สารพิษ และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเครือข่ายตาดสีเขียว ซึ่งพืชผักส่วนใหญ่ของกลุ่มจะเป้นลักษณะผักสวนครัวที่เหลือจากปลูกกินในบ้านแล้วก็ยังนำมาจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียวด้วย ซึ่งพี่เรียมเองก็เป็นสมาชิกผู้ออกร้านในตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลปทุมธานี และร่วมส่งผักเข้าครัวโรงพยาบาลอีกด้วย 
Share: