ธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์!

เรียนรู้ดูงาน.. นักศึกษาและคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม พร้อมเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ ที่วิสาหกิจชุมชนคนสานใจไร้สารพิษ บ้านหนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยมีคุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด กรรมการผู้จัดการบริษัท สวนเงินมีมา จำกัด เป็นผู้บรรยายและให้การต้อนรับ 
         
Share: