"ตะกร้าปันผัก" ยินดีต้อนรับ Dj.เฟี้ยต!

ความประทับใจของดีเจเฟี้ยต:

          "ปกติทานผักออร์แกนิคอยู่แล้ว เพราะเข้าใจดีถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีปนเปื้อนในอาหารครับ แต่บางทีไม่มีเวลาซื้อ ทำให้ต้องกลับไปพึ่งพาระบบร้านขายข้าวแกงแบบเดิมๆ พอได้มาเจอตะกร้าปันผัก ก็เข้าใจถึงวงจรการสร้างความแข็งแรงและความมั่นคงในอาชีพคนปลูกผักออร์แกนิค ผู้บริโภคได้มาเจอกับผู้ผลิต ได้เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองบริโภค ผู้ผลิตก็เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ช่วยอนุรักษ์พันธุ์ผักให้หลากหลายยั่งยืน ทั้งสุขภาพผู้บริโภคไปจนถึงคนปลูก ไปจนถึงสภาพแวดล้อม ครบตั้งแต่ต้นสายถึงปลายน้ำ ในที่สุด เศรษฐกิจ ชุมชน ก็จะเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว แถมการที่ผู้บริโภครวมตัวกันแบบนี้ ยิ่งสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในภาคผู้บริโภค ก่อให้เกิดการขยายผลผลิตอื่นๆต่อไปในอนาคต"
          
          "ต้องขอบคุณป้าหน่อย ป้าเล็กที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ที่ช่วยให้ทุกๆฝ่าย เป็น win-win relationship เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆท่านกับผลงานคุณภาพ ที่ทุกหยาดเหงื่อของผู้เสียสละเหล่านี้ ผมในฐานะผู้บริโภค เห็นคุณค่าและชื่นชมมากๆครับ" ดีเจเฟี้ยตกล่าว
      
           ปล.ผักอินทรีย์ไร้เคมี อร๊อยยยยอร่อยยย^^
Share: