ตะกร้าปันผัก ผักอินทรีย์หลากหลายส่งคุณถึงบ้าน

 อีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้รักสุขภาพคนเมือง ที่ต้องการรับสมัครสมาชิกผักไร้สารพิษ CSA ส่ง delivery ตรงถึงบ้านคุณเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งรถส่งผักสามารถบริการคุณได้ทุกเขตทั่ว กทม. โดยแบ่งเส้นทางวิ่งในแต่ละวัน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครสมาชิก ได้ที่
 
1) ตะกร้าปันผัก (Organic Way ราษฎร์บูรณะ30) ติดต่อคุณหน่อย 086-332-8266
2) โครงการสมาชิกผักไร้สารพิษ CSA (ศูนย์สุขศาสตร์ มธ. รังสิต) ติดต่อคุณน้อย 089-449-0488

facebook.com/groups/418572281591872
Share: