ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพม่า

หลังจากพายุไซโคลนนาร์กิสถล่มประเทศพม่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตกว่า ๒๒,๐๐๐ คน และสูญหายไปอีกกว่า ๔๐,๐๐๐ คน แต่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้คนอย่างน้อย ๑๐๐,๐๐๐ คนที่สูญเสียไปกับพายุในครั้งนี้ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ และได้รับผลกระทบด้านอื่นอีกยังไม่สามารถประเมินได้ในขั้นต้นนี้

ขณะนี้ประชาชนในประเทศพม่ากำลังต้องการ

๑. อาหาร น้ำสะอาด ยารักษาโรค และอื่นๆที่จำเป็นในการยังชีพ
๒. สนับสนุนการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคสนาม
๓. ช่วยเหลือในการบำบัดทางด้านจิตใจ โดยผ่านองค์กรทางด้านศาสนา
๔. ซ่อมแซมบ้านเรือน และพัฒนาอาชีพ

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และมูลนิธิเด็กขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อ นำไปจัดซื้อสิ่งของดังกล่าวให้กับพี่น้องชาวพม่าที่กำลังเดือดร้อน

 

Share: