งดแป้ง ลดพุง

ยามนี้...โรคอ้วน...ระบาดหนัก หลายๆคนหาวิธี ออกกำลังกาย บ้างล่ะ บ้างบอกอดอาหาร ก้อไม่ไหว บางคนบอกงดอาหารประเภทแป้งก็ได้แล้ว มาดูกันงดแป้งอย่างไรให้ไร้พุง
Share: