"ความรักของผักตะกร้า" ณ สลันดาฟาร์ม

          กว่า 2 ปีที่ร้าน Health Me เริ่มต้นการจัดตะกร้าผักอินทรีย์ส่งตรงให้กับผู้บริโภค ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 100 ราย ที่ผูกพันกับตะกร้าผัก วันที่ 24 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ทีมงานร้าน Health Me ร่วมกับโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือกฯ ได้ชักชวนสมาชิกที่สนใจ ไปเยี่ยมแปลงปลูกผักที่ได้มาอยู่ในตะกร้าที่สมาชิกได้รับทุๆสัปดาห์ ณ สลันดาฟาร์ม จ.นครปฐม
          เมื่อถึงสลันดาฟาร์ม คุณแมน(ผู้จัดการสลันดาฟาร์ม)ได้พาสมาชิกทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ พร้อมทั้งสื่อมวลชนชมแปลงปลูกผัก อธิบายเรื่องระบบการใช้น้ำ การป้องกันสารพิษ ที่มาที่ไปของหัวใจในการทำเกษตรอินทรีย์ การเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค คณะสมาชิกกว่า 50 ชีวิต ได้ทานอาหารเที่ยงปรุงสดใหม่ โดยใช้ผักในแปลงที่ชมวันนั้น แล้วล้อมวงคุยเรื่องราว "ความรักของผักตะกร้า" ที่มาที่ไปของระบบCSA ซองจดหมายน้อยเมนูอาหาร ฯลฯ กับพี่หน่อยและพี่เล็ก จากร้าน Health Me ผู้บริการจัดผักและจัดส่งผัก และคุณแมน (ผู้จัดการสลันดาฟาร์ม) ที่ทำให้สมาชิกตะกร้าผักกับผู้ผลิต คือ เกษตรกร ได้พบปะเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างเยื่อใยและความเข้าอกเข้าใจกันในการเกื้อหนุน การผลิตและการบริโภคผักอินทรีย์ในอนาคตต่อไป
Share: