การทำอาหารเพื่อสุขภาพสูตรแห่งรักและกรุณา

เสมสิกขาลัย-อาศรมวงศ์สนิท
ขอเชิญท่านเข้าร่วมกินกรรมเล็กๆ ที่ทำให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าได้ตระหนักรู้ถึงพลังความสามารถเพื่อส่งผ่านความรักและปรารถนาดีให้กับตัวเองและครอบครัว

กระบวนการ
เข้าครัวกับแม่ แลกเปลี่ยนสูตรอาหารที่แม่สั่งสมประสบการณ์มานานปี สนทนาเรื่องราวชีวิตและความคิดเห็น เยียวยาจิตและกายด้วยสมาธิภาวนา สวดมนต์

 

Share: